logo

FPS-U2 - automatický lis pro plnění plynem

PRODEJ A SERVIS sklářských strojů

FPS-U2 - automatický lis pro plnění plynem

Plně automatická linka k plnění izolačních skel plynem v kombinovaném plochém lisu. Je určen k plnění dvojsklel a trojskel. Stroj má dokonalou plnící techniku, která zajišťuje plnění izolačního skla bez profukování. Na tomto zařízení je možno plnit dvěma plyny . V procesu plnění u strojů typu LISEC FPS/U2 nedochází ke klenutí a také nedochází k nadměrnému upnutí tabulí skla, ale naopak tabule skla zůstávají v planimetrii plochy nezměněny. Novinka procesu plnění plynem spočívá v technice plnění, kde nedochází k profukování, které zajišťuje plynová komora, jež vzniká mezi lisovacími deskami. Pomocí těsnění, která se nachází na koncích lisu, se vytváří komora, jež tvoří okolí izolačního skla. Do této komory ze spodu stoupá plyn, který vyplňuje izolační sklo a vytlačuje uzavřený vzduch směrem nahoru. Složení tabulí skla s následným lisování probíhá u typu stroje FPS/U v kombinovaném plochém lisu. Zařízení k měření jsou zařazeny před lisem. Pokud neprobíhá plnění plynem, stroj plní pouze funkci stroje na sestavování izolačních skel a je také vhodný pro sestavování a lisování různých modelů. Podle typu stroje probíhá registrování celkové tloušťky a velikosti manuelně, popř. je v měřící zóně automatické. Výhodou tohoto stroje je, že doba cyklu na plnění plynem jak pro malá, tak i pro velká izolační skla stejných výšek zůstane přibližně stejná. Velmi výhodný je tento postup z hlediska doby cyklu, protože prostřednictvím plnění dvou izolačních skel zároveň dosahuje kapacita stroje až 80%.

POPTÁVKA
odeslatodeslat