logo

KFL - horizontální dopravník

PRODEJ A SERVIS sklářských strojů

KFL - horizontální dopravník

Zařízení, které umožňuje přímé připojení ke sklopnému stolu a to v přímé linii nebo v úhlu 90°. Kontinuální řetězový hnací systém má podpůrné lišty nesoucí volně rotující rolny, které podpírají transportované sklo. Toto umožňuje sejmutí skla dopravníkem ze strany k tmelícím stolkům bez zastavení dopravníku. Stupňovitý řídicí systém umožňuje uložení skla podél celé délky dopravníku, na jehož konci je umístěn nouzový vypínač. 

 

■    Max. rozměry skel 5000 x 3000 mm

■    Min. rozměry skel 350 x 180 mm

POPTÁVKA
odeslatodeslat